مراسم روز پدر و تقدیر از همکاران در شرکت پایون با اهدای گل  و هدایای ویژه برگزار شد.

تکیه گاه امن زندگی ،
ابر بارنده سخاوت و مردانگی ،
در واژه ای به نام ” مرد ” چه زیبا تجلی نموده است ….
روز “مرد و پدر ” گرامیداشت مهربانیت و انسانیت و عزت ، بر تمامی مردان و پدران ایران زمین تهنیت باد
مفتخر بودیم در چنین روز بزرگی از مردان و پدران زحمتکش و کوشا که با تلاش های بی وقفه خودشان روح انسانی در خانواده پایون دمیده اند با برگ سبزی به رسم ادب قدردانی نماییم، امید برآن است که بتوانیم لبخندی کوچک بر چهره این عزیزان ترسیم نموده باشیم….