زمانی که به بهداشت دهان و دندان فکر میکنیم بهداشت لب و لثه بسیار مهم بوده و در سلامت عمومی دهان و دندان نقش اساسی دارد. برای بهداشت لب، لثه و زبان دانستن آناتومی این ارگانها حائز اهمیت است یکی از قسمتهایی که در زیبا کردن حفره دهان و صورت خیلی موثر است علاوه بر لثه‌ها و دندانها و لبهاست.دندان صدفی رنگ طوری روی لثه ها قرار گرفته‌اند که انسان را به یاد گردنبندی از مروارید می‌اندازد. در واقع وجود دندانها و لثه های طبیعی سالم به خنده شخص جذابیت خاصی می دهد. چون لثه‌ها هم ممکن است دچار بیماری شوند لذا باید از آنها نیز مانند دندانها مراقبت کرد.
لثه‌ها قسمتی از مخاط دهان هستند که به محل طوق دندانها می چسبند و استخوان نگهدارنده دندان را نیز می پوشانند. در حالت طبیعی لثه ها باید صورتی رنگ باشند و در تمامی درجات رنگ صورتی آنها را می توان طبیعی دانست. لثه ها باید محکم بوده و خوب کشیده شده باشد و پر خون نباشند.
لثه‌ها ممکن است در اثر نامساعد بودن حالت عمومی بدن یا ناراحتی های موضعی، رنگ پریده، خون آلود و نرم، شل، متورم و آماس دار یا تحلیل رفته باشند. این ناراحتی‌ها ممکن است ناشی از کم خونی وضع بد دهان و معده ،رویش دندانها و بارداری و بعضی از تب‌ها و پیری باشند.