دئودورانت نامبر 8 پولو مردانه

Polo No.8 Deodorant For Men

ویژگی های محصول
  • تاپ نوت : چوب و اسانس های شرقی
  • بیس نوت:  انواع ادویه ها با طعم دود