مسواک تریزا وی کر متوسط

we care Trisa toothe brush

  • دارای الیاف کاملا ته گرد شده جهت محافظت از مینای دندان و بافت لثه
  • دارای الیاف بلندو کوتاه جهت نفوذ به فواصل بین دندانی و پاکسازی بهینه آنها
  • دارای دسته با منافذ مهندسی شده سبک و ضد بخار
  • ساخت کشور سوئیس