تریزا مسواک پرسیژن اند ایمپلنت کلین

Trisa Precision & Implant Clean Toothbrush

 

  • طراحی شده جهت پاکسازی اطراف دندانهای ایمپلنت شده
  • مجهز به برس فشرده مخروطی جهت دسترسی به تمام نقاط دندانهای ایمپلنت شده و افزایش پاکسازی اطراف آنها از پلاک میکروبی و بقایای مواد غذایی
  • افزایش سهولت دسترسی به فضای بین دندانی
  • ساخت کشور سوئیس