ولرا اتو مو سوئیس ایکس لاجیکا

Valera Swiss' X Logica Hair straighteners

ویژگی های محصول
  • در این دستگاه به جای کنترل دیجیتالی از تنظیم کننده الکترونیکی برای تغییر دما استفاده شده است
  • دارای طراحی آرگونومیک با جایگزینی دگمه ها بر روی دسته دستگاه
  • انتخاب درجه حرارت مناسب در زمان کاربا استفاده از یک دست