ادرویت اسپری بدن مدل رد کاربن مردانه

ADROIT RED CARBON

  • طبع: گرم وملایم
  • تاپ نوت: برگاموت، فلفل
  • بیس نوت:پاچولی، آمبروکسان
  • دارای ماندگاری 48 ساعته