اسپری بدن ادوریت مدل امپریال مجستی مردانه

ADROIT IMPERIAL MAJESTY

  • طبع: تلخ وگرم
  • تاپ نوت: : ترنج ، لیمو ترش، فلفل صورتی
  • بیس نوت: مشک، چوب صندل سفید، عود
  • دارای ماندگتری 48 ساعته