مسواک تریزا پرواینتردنتال نرم با محافظ

Trisa Pro Interdental Soft Toothbrush With Cover

ویژگی های محصول
  • دارای بریستل های دولایه با ارتفاع بلند جهت نفوذ به فواصل بین دندانی(بریستل های زرد رنگ به نوک برستیل های سفید اضافه شده اند و با افزایش طول بریستل ها و نفوذ به فضای بین دندانی  پاکسازی فضای بین دندانی افزایش مییابد)
  • دارای قدرت پاک کنندگی دو برابر دندان ها و فواصل بین دندانی
  • دارای دسته ارگونومیک ضد لغزش