دئودورانت نامبر 2 پولو زنانه

Polo No.2 Deodorant For Women

ویژگی های محصول
  • تاپ نوت: رایحه گلهای معطر مانند یاسمن و گل سرخ
  • بیس نوت :چوب صندل سفید و عنبر