دئودورانت نامبر 8 پولو زنانه

Polo No.8 Deodorant For Women

ویژگی های محصول
  • تاپ نوت : اسانس مرکبات و میوه های معطر
  • بیس نوت: رایحه گل یاس، نیلو فر آبی و برگ های بنفش