زبان پاک کن دوکاره تریزا

Trisa Double Action Tongue Cleaner

ویژگی های محصول
  • جهت برداشتن پلاک میکروبی از روی زبان
  • دارای کاربرد دوطرفه
  • قسمت نرم سفید  برای بخشهای نرم زبان
  • قسمت زبر برای تمییز کردن قسمتهای با نرمی کمتر
  • دارای دسته فاقد لغزش
  • ساخت کشور سوئیس