والرا سشوار اکشن 1800

Valera Action 1800 Hairdryer

ویژگی های محصول
  • دارای سه کانال جریان هوا
  • تنظیم کننده درجه حرارت با دکمه هوای سرد
  • مجهز به نازل متمرکز کننده هوا
  • مجهز به حلقه آویزدر دسته