ولرا سشوار سایلنت پاور آیونیک

Valera Silent Power 2400 IONIC Hairdryer

ویژگی های محصول
  • مجهز به ژنراتور تولید یون
  • مجهز به دکمه روشن وخاموش برای تولید یون با چراغ چشمک زن
  • 6  کانال جریان هوا/تنظیم گر درجه حرارت به همراه دکمه سرمایش
  • دارای سری مخصوص جهت حجم   دادن به موها