ولرا سشوار سوئیس پاور فور اور

Valera Swiss Power4Ever Hairdryer

ویژگی های محصول
  • موتور BLDC.ENDURO
  • جریان هوای 6 کاناله/تنظیم کننده درجه حرارت
  • دونازل بسیار فشرده و نازک هوا  Toch  meواستاندارد
  • تکنولوژی جریان هوای هوشمند
  • کابل  Super Flexبه طول سه متر همراه روتکورد
  • ژنراتور تولید یون
  • دکمه هوای سرد
  • فیلترفلزی با قابلیت تعویض