ولرا سشوار سوئیس نانو 9001

Valera Swiss Nano 9001 Hairdryer

  • مجهز به موتور Acیونیورسال با طول عمر بسیاربالا
  • مجهز به کابل Super Flexبه طول 2 متر
  • دارای جریان هوای 6 کاناله
  • مجهز به نازل متمرکز کننده بسیار نازک
  • دارای فیلتر فلزی با قابلیت تعویض
  • دارای گارانتی 24 ماهه ارس سرویس