تریزا مسواک اکسترا پروکلین نرم دو تایی

Trisa Extra Pro Clean Soft Twin Pack Toothbrush

  • دارای الیاف ته گرد جهت محافظت از مینای دندان و بافت لثه
  •  الیاف با چیدمان ضربدری جهت نفوذ هرچه بهتر به فواصل بین دندانی
  •  بریستل های ته گرد جهت محافظت ازبافت لثه ومینای دندان ها
  • مجهز به زبان پاک کن
  • ساخت کشور سوئیس