مسواک تریزا فلکسیبل وایت نرم دو تایی

Trisa Flexible white Soft Twin Pack Toothbrush

ویژگی های محصول
  •  دسته و گردن منعطف
  • دارای زبان پاک کن
  • دارای الیاف ضربدری و متقاطع با ارتفاع متفاوت جهت نفوذ به فواصل بین دندانی و پاکسازی بهینه سطوح دندانی
  • بریستل های سفید کننده مخصوص