مسواک تریزا وی کر نرم

we care Trisa toothe brush

  • دارای الیاف کاملا ته گرد شده جهت محافظت از مینای دندان و بافت لثه
  • دارای الیاف بلندو کوتاه جهت نفوذ به فواصل بین دندانی و پاکسازی بهینه آنها
  •  دارای دسته با منافذ خالی جهت جلوگیری از تعریق دست هنگام استفاده
  • ساخت کشور سوئیس