تریزامسواک فوکوس پروکلین متوسط دو تایی

Trisa Focus Pro Clean Medium Twin Pack Toothbrush

  • دارای الیاف ته گرد جهت محافظت از مینای دندان و بافت لثه
  • دارای الیاف بلند و کوتاه جهت نفوذ به فواصل بین دندانی وپاکسازی بهینه آنها
  • مجهز به زبان پاک کن
  • ساخت کشور سوئیس