مسواک تریزا پرفکت وایت دوتایی متوسط

Trisa Perfect White Medium Twin Pack Toothbrush

ویژگی های محصول
  •  بکارگیری مواد تخصصی درطراحی قسمت اسفنجی
  •  (قسمت صورتی رنگ اسفنجی ) که باعث کنترل کف خمیر دندان وپولیش  سطح دندان ها  و سفیدی آنها می شود
  •  دارای ماسا ژر لثه
  • دارای دسته فاقد لغزش
  • دارای  Tip(الیاف بلند نوک برس مسواک جهت شستشوی دندانهای خلفی و عقبی)
  • دارای زبان پاک کن