مسواک تریزا کید پروکلین دوتایی

Trisa Kid Pro Clean Twin Pack Toothbrush

  •  دارای الیاف بسیار نرم
  •  دسته فاقد لغزش
  • مخصوص کودکان 3-6 سال
  •  مناسب برای دندانهای شیری
  • ساخت کشور سوئیس