نخ دندان ایزی وکس تریزا

Trisa Easy Waxed Dental Floss

ویژگی های محصول
  • حرکت راحت نخ دندان در فواصل بین دندانی به دلیل پوشیده شدن موم روی سطح نخ دندان
  • انحلال موم موجود در نخ دندان در بزاق دهان و عدم آسیب دیدن دندان ها
  • مناسب برای دندانهایی با فضای بین دندانی بسیار کم و فشرده
  • طول نخ :40 متر