نخ دندان چارکل تریزا

Trisa Active Clean Charcoal Dental Floss

ویژگی های محصول
  • دارای الیافی از جنس نایلون با پوشش کربن فعال
  • کربن فعال موجود در نخ دندان  چارکل به رنگ دانه ها و پلاک های میکروبی چسبده و آنها را از مابین دندانهاحذف میکند
  •  این نخ دندان نقاطی از دندان را که مسواک به آن دسترسی ندارد تمیز می کند.
  • نخ دندان چارکل  به طور موثری مانع از تشکیل مجدد پلاک در فضای بین دندانی می شود.